Gå til hoved-indhold

Snickare Bo Filtenborg Borup ApS

Snickare Bo Filtenborg Borup ApS är ett innovativt och professionellt snickeriföretag baserat på goda gamla värderingar och attityder för bra hantverk.

Vi är stolta över vårt företag. Det är viktigt för oss att våra anställda trivs på arbetsplatsen att de är glada för det slags arbete vi gör. Detta uttrycks genom sitt arbete.

Personalen

2007 grundade Bo sitt eget företag. Under det första året växte företaget mer med en man. Därefter växte det och med en dynamisk tillväxt fanns det 74 anställda under 2012. Idag sysselsätter Bo Filtenborg Borup ApS 190 anställda i tre företag och i Danmark, Sverige och Tyskland.

Hus byggda 2017:

  • 412 hus byggdes i Danmark
  • 45 hus byggdes i Sverige
  • 65 hus byggdes i Tyskland

Byggare i flera länder

Under 2007 började Bo tillhandahålla tjänster för Interbyg. I september 2010 fusionerades Interbyg med typbolaget FM-Søkjær och namngavs HusCompagniet.

Under åren byggdes fler och fler hus. År 2008 byggde Bo Filtenborg Borup ApS de första 20 husen tillsammans med HusCompagniet. År 2012 byggdes 174 stycken. och 2013 byggdes 340 hus i Danmark.

I januari 2013 startade Bo ett svenskt bolag, Tutor Bo Filtenborg Borup AB, som ansvarar för byggandet av HusCompagniets hus i Sverige.Huvudkontoret ligger på Näsbyholm Gods i Skurup. Det svenska företaget är oberoende av snickare Bo Filtenborg Borup ApS. Sedan starten har det svenska bolaget byggt mer än 270 hus i Sverige.

Bo startade 2016 ett tyskt bolag, tutor Bo Filtenborg Borup GmbH, som ansvarar för en del av husen HusCompaniet kommer att bygga i Tyskland.Huvudkontoret ligger Lindenplatz 5, 24582 Bordesholm. Det tyska företaget är också oberoende av snickare Bo Filtenborg Borup ApS.

Carpenter Bo Filtenborg Borup ApS är uteslutande byggt uteslutande för Huscompagniet i Danmark, Sverige och Tyskland. Idag byggs 2000 hus årligen.

direktörer

Bo Filtenborg Borup är VD för alla tre bolagen.

Thomas Poulsen är direktör för snickeri Bo Botenborg Borup ApS. Thomas har varit en del av företaget sedan 2010.

Michael Lange Christensen är direktör för Tømrermester Bo Filtenborg Borup AB. Michael har arbetat med Bo sedan 2007.

Rasmus Ussing är direktör för Filtenborg Entreprise ApS. Rasmus utför alla andra uppgifter än nya byggnader för HusCompagniet. Rasmus har varit en del av företaget sedan 2010.

Huvudkontor i Ringsted

Vårt huvudkontor, lager och verkstad finns på
Næstvedvej 356, 4100 Ringsted, vid Superdæk.

Förutom vårt kontor i Ringsted har Tømrermester Bo Filtenborg ApS kontor i Sverige och Tyskland.